CSR

Corporate Social Responsibility

We run our business responsibly. It also means that we strive to minimize negative impacts on the environment. We must take care of each other and ensure that our employees have a healthy physical and mental working environment. In general, we think of "health" in everything we do.

 

We focus on these following five points:

1. Environment

 • CO2 emissions 

    We are in the process of preparing a        CO2 account for 2019, and will            continue doing so for the future with          the aim of reducing our CO2 emissions

 • Sustainability – danish farmers 

 • Ecology

2. Working Environment

 • Use aids and machines to avoid lifting and monotonous work

 • Train employees to be able to do several different tasks and thus create variation in the daily work 

 • Possibility of flexible working hours in private circumstances

3. Local Environment

 • Maintain jobs locally

 • Apply local suppliers

 • Support the local sport activities

4. Health

 • All employees have access to free fruit every day 

 • Financial help for smoking cessation and dietary guidance

 • Offer the possibility of a health insurance

 • Support organisations as the Danish Cancer Society, the Diabetes Association and also the Danish Veterinary  and Food Administration through partnerships. 

 • Goal: Absence due to illness under 1% and no work injuries

5. Anti-corruption

 • We neither provide nor receive any kind of bribe

 • We do not allow cash payments 

 • Received gifts are included in the annual Christmas lottery for all employees

 • We do not make contributions to political organizations

Dyrkning af peberrod er en nicheproduktion i Danmark

Omkring 1990 blev der dyrket peberrod på ca. 75 ha i Danmark. I dag er dette areal svundet til under halvdelen, trods det, at der faktisk er stor efterspørgsel på dansk peberrod.

 

Der er meget få avlere tilbage herhjemme, der dyrker peberrod med erhvervsmæssigt salg for øje. Én af hovedforklaringerne er, at der er meget håndarbejde forbundet med dyrkning og forarbejdning. Det er ganske enkelt en arbejdstung proces. Den kraftige plante har mange siderødder, knopskud og blade, som først skal brækkes fra hinanden, vaskes, renskæres og skrælles inden den er klar til egentlig produktion.

Vi støtter de danske landmænd og aftager alt det peberrod produceret fra dansk jord, der er til rådighed. Hvis muligt aftog vi gerne endnu mere. Derfor har vi indgået aftale med de danske avlere om, at de dyrker 30 % mere peberrod i sæsonen 2019/20 og yderligere 30 % i sæsonen 2020/21.  

Men faktum er, at Danmark fortsat ikke vil være selvforsynende med peberrod. Vi importerer derfor også fra andre lande. Vores leverandører bliver valgt med nøje omhu, og de er underlagt en Code of Conduct, der stiller krav til, at de følger en række etiske forpligtelser, der sikrer, at produktion og arbejdsvilkår sker under ansvarlige forhold.

 

Derudover udfylder alle vores leverandører en såkaldt leverandørerklæring, der stiller krav til at alle varer leveret til Carlsens Food skal overholde alle EU-forordninger og regler, som er gældende i Danmark.

Vores mål for 2020/21 er, at mindst 75 % af vores peberrod kommer fra dansk jord.

Flag of Danmark
Vi-støtter-kampen-mod-diabetes-200x86.jp

Vi støtter Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse

Vi tror på, at et øget fokus på sundhed er vejen frem, og at dét kombineret med forskning, kan få kurven til at gå i den positive retning.  

Innovationspartnerskabet

Ved at være med i Innovationspartnerskabet kommer vi i tæt dialog med Fødevarestyrelsen omkring barrierer i lovgivningen og muligheder for at fremme salget af sundere fødevarer.